Veiklos rezultatai

Darbo užmokestis (paskelbta 2017-01-31) 
 
2017 metais investicijos neplanuojamos.