TOP10LT

Kartogramoje pateiktas Lietuvos teritorijos padengimas po 1990 metų išleistu popieriniu lietuvišku topografiniu M1:10 000 žemėlapiu (KS-1942 koordinačių sistemoje).

top10lt 1942

Naujo pavyzdžio Lietuvos topografiniai M1:10 000 žemėlapiai leidžiami nuo 1995 metų. Šiuo metu galioja sutartiniai ženklai GKTR 2.02.02.:1999.

Žemėlapių koordinačių sistema - LKS-94. Jie sudaromi, panaudojant KDB10LT-midi duomenis.

Žemėlapio aprašymą su pavyzdžiais galite rasti čia.

 top10lt lks94