Naujienos

Sveikiname visus su Pasauline GIS diena / 2014-11-19 /

Geografinės informacijos sistemų (GIS) diena pasaulyje švenčiama nuo 1999 m. Jos tikslas - padėti suprasti vaikams ir suaugusiems, kuo geografija ir GIS yra svarbios mūsų gyvenime. 

Skaityti daugiau...

Vyriausybių pareigūnai dalyvavo kursuose apie sienų delimitavimą ir demarkavimą / 2014-04-29 /

Balandžio 14-18 dienomis Dušanbėje (Tadžikija) vyko Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) kursai apie valstybių sienų delimitavimą ir demarkavimą. Kursuose savo patirtimi dalinosi bei paskaitas skaitė ir UAB „Aerogeodezijos institutas" projektų vadovas Vitalijus Kalenda.

Skaityti daugiau...

Lietuvos ir Švedijos užsienio reikalų ministrai pasirašė susitarimą dėl jūros sienos / 2014-04-11 /

Balandžio 10 dieną Stokholme pasirašytas Lietuvos ir Švedijos Vyriausybių susitarimas „Dėl išskirtinės ekonominės zonos ir kontinentinio šelfo ribų Baltijos jūroje nustatymo“, kuriam kartografinę medžiagą paruošė AGI specialistai.

Skaityti daugiau...

Visai Lietuvos Respublikos teritorijai sudaryta Kontrolinių žemės sklypų M 1:5000 duomenų bazė KŽS_DB5LT / 2014-04-02 / 

AGI specialistai 2014 m. kovo mėn. baigė Kontrolinių žemės sklypų duomenų bazės KŽS_DB5LT, skirtos naudoti žemdirbių paramos paraiškų teikimui Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje (PPIS), sudarymą. PPIS yra bene didžiausia ir intensyviausiai VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro eksploatuojama informacinė sistema.

Skaityti daugiau...

Vilniuje vyko renginiai INSPIRE temomis / 2014-03-28 /

UAB „Aerogeodezijos institutas“ suorganizuotas renginys „smeSpire diena“ vyko kovo 27 d. Vilniuje ir buvo skirtas pristatyti „smeSpire“ projektą, jo vykdymo metu sukurtą Europos įmonių duomenų bazę, mokymų platformą, gerosios praktikos katalogą bei geo-IRT sektoriaus tyrimo rezultatus.

Skaityti daugiau...

„smeSpire” projekto naujienos / 2014-01-27 /

Vykdant „smeSpire“ projektą, yra kuriamas partnerių tinklas, jungiantis geografinės informacijos ir ryšių technologijų (geo-IRT) specializacijos mažas ir vidutines įmones (MVĮ) bei organizacijas, kurios atlieka pagrindinį vaidmenį, diegiant ir vystant INSPIRE. Šiuo metu smeSpire tinklą sudaro virš 300 geo-IRT MVĮ iš viso pasaulio, tarp jų ir 20 įmonių iš Lietuvos.

Skaityti daugiau...

GDR50LT sudarymas / 2013-12-02 /

2013 m. AGI pagal sutartį su Nacionaline žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos atliko Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:50 000 georeferencinių erdvinių duomenų rinkinio GDR50LT atnaujinimą ir papildymą naujais sluoksniais ir geoobjektais. 

Skaityti daugiau...

AGI specialistai sudarė Lietuvos–Lenkijos valstybių sienos padėtį nustatančius dokumentus / 2013-11-06 /

2013 m. lapkričio 5 d. Druskininkuose Lietuvos–Lenkijos sienos komisija (toliau Sienos Komisija) pasirašė Lietuvos–Lenkijos valstybių sienos padėtį nustatančius dokumentus, sudarytus Lietuvos–Lenkijos valstybių sienos padėties pirmojo bendro patikrinimo metu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos 1996 m. kovo 5 d. Sutartimi dėl bendros valstybės sienos, su ja susijusių teisinių santykių, taip pat dėl bendradarbiavimo ir abipusės pagalbos šioje srityje.

Skaityti daugiau...

Sieniniai žemėlapiai / 2012-09-06 /

AGI paruošė ir išleido naujus laminuotus sieninius žemėlapius lietuvių kalba: Pasaulio politinis žemėlapis M 1:41 000 000, Europos politinis žemėlapis M 1:7 000 000, Lietuvos Respublikos žemėlapis M 1:450 000.

Skaityti daugiau...

Europos projekto „smeSpire” pradžia / 2012-06-15 /

Gegužės pradžioje buvo sėkmingai pradėtas naujas Europos Sąjungos remiamas projektas. Pirmasis susitikimas buvo surengtas Isproje (Italija). Projektas orientuotas į dirbančias su aplinkos erdviniais duomenimis mažas ir vidutines įmones, kurioms yra aktualūs INSPIRE direktyvos diegimo klausimai. Iš Lietuvos projekte dalyvauja UAB „Aerogeodezijos institutas“ (www.agi.lt).

Skaityti daugiau...