Kartografavimas

Iki Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo Lietuvoje baziniam kartografavimui buvo naudojamos dvi TSRS valstybinės koordinačių sistemos: 1942 metų (KS-1942) ir 1963 metų (KS-1963). Ūkių planai buvo sudaromi vietinėse koordinačių sistemose.

Pradinis M1:10 000 kartografavimas (1991 - 1995 metais) vyko, naudojant  KS-1942 sistemą.

1993 metais, sudarant LTDBK50000 skaitmeninį žemėlapį, Lietuvoje (kartu su Latvija ir Estija) panaudota skersine Merkatoriaus projekcija TM (ašinis meridianas 24°) paremta koordinačių sistema. Ši koordinačių sistema vėliau tapo Latvijos valstybine koordinačių sistema LKS-93.

1994 metais Lietuvoje įvesta nauja valstybinė koordinačių sistema (LKS-94), skirta visų mastelių valstybiniam Lietuvos kartografavimui (1:500 – 1:50 000).

1995 metais kartografavimui, vykdomam pagal tarptautinius susitarimus, pradėta naudoti universalia skersine Merkatoriaus projekcija UTM paremta koordinačių sistema. Ši sistema Lietuvoje naudojama M1:50 000 ir M1:250 000 kartografavimui (pagal NATO reikalavimus).