Nemuno upės pasienio ruožo nuo Smalininkų iki Rusnės apžiūra

2015 m. birželio 16 d. VĮ Vidaus vandens kelių direkcija (Direkcija) surengė tarptautinės reikšmės vidaus vandenų kelio E41 Nemuno upės pasienio ruožo nuo Smalininkų iki Rusnės apžiūrą.

Apžiūroje kartu su Direkcijos darbuotojais dalyvavo  Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos, Nacionalinės žemės tarnybos atstovai bei UAB “Aerogeodezijos institutas” direktorius Vilmantas Tovenskas, projektų skyriaus vadovas Vitalijus Kalenda, ekspertas Edmandas Šleiteris.

Nemuno upės ruožo apžiūrą jungtinė institucijų komanda atliko pasitelkusi Direkcijos farvaterio ženklinimo laivą „Vytis“. Apžiūros metu specialistai įvertino vandens kelio ir hidrotechnikos statinių (bunų) būklę, valstybės sienos ženklinimą, buvo atkreiptas dėmesys į ties Sovetsku esančių tiltų būklę, jų įtaką laivybai, be to, specialistai pasinaudojo proga pasidalyti informacija apie savo vykdomą veiklą bei nuomonėmis dėl bendradarbiavimo galimybių.

Nepaisant skirtingos institucijų veiklos Nemuno upė jau ne pirmą kartą jas suvienija. Apžiūros dalyviai priėmė vieningą sprendimą, kad Direkcijos turimus Nemuno upės batimetrinius ir vandens kelyje esančių hidrotechnikos statinių (bunų) bei Nacionalinės žemės tarnybos valdomus kartografinius duomenis būtų galima sujungti vandens kelių žemėlapiuose pateikiant batimetrinę bei kitą kartografinę informaciją.

Apžiūros metu specialia geodezine įranga specialistai nustatė laivo judėjimo farvateriu trajektoriją – gautus duomenis numatoma panaudoti įvertinant jų atitiktį valstybės sienos linijai.

Nemuno upės pasienio ruožo apžiūra buvo visapusiškai svarbi ir naudinga visų institucijų atstovams, todėl vieningai susitarta bendradarbiauti ir ateityje.

Nemunas