Europos projekto „smeSpire” pradžia - agi.lt
Lietuviškai/English

Apie mus


Naujienos

Trumpa istorinė apžvalga

Struktūra

Kokybės politika

Vykdomi projektai

Veiklos rezultatai

Viešieji pirkimai

Užsakovai ir partneriai

Ypatingi laimėjimai

Dalijimasis patirtimi

Žemėlapių parduotuvė

Kaip mus rastiPramonės pr. 13
LT-51327 Kaunas
Tel. (8-37) 451504
Faks. (8-37) 451497
El.p. info@agi.lt

Europos projekto „smeSpire” pradžia

Gegužės pradžioje buvo sėkmingai pradėtas naujas Europos remiamas projektas. Pirmasis susitikimas buvo surengtas Isproje, Italija. Projektas orientuotas į mažas ir vidutines įmones, dirbančias su aplinkos erdviniais duomenimis ir kurioms yra aktualūs INSPIRE direktyvos diegimo klausimai. Iš Lietuvos projekte dalyvauja UAB „Aerogeodezijos institutas" (www.agi.lt).

Projektas „smeSpire" - Europos mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ, angl. SME) bendrija, suburta aplinkos skaitmeninių duomenų ir nacionalinių kalbų naudojimo juose klausimams spręsti. Tai yra Europos Komisijos 7-tos Bendrosios programos dviejų metų parama moksliniams tyrimams ir technologijų plėtrai. Projektą finansuoja Generalinis informacinės visuomenės ir žiniasklaidos direktoratas.

Projektą „smeSpire" koordinuoja ir konsorciumui vadovauja kompanija „Epsilon" (Italija). Konsorciumą sudaro 15 partnerių (8 iš jų yra MVĮ) iš 12 Europos sąjungos valstybių narių.

Pagrindinis projekto tikslas yra remti Europos geografinės informacijos ir ryšių technologijų (geo-IRT) MVĮ, pasinaudojant INSPIRE direktyva, kuri numato Europos erdvinės informacijos infrastruktūrą Bendrijos aplinkos politikai, politikos kryptims arba veiklai, galinčiai daryti poveikį aplinkai, remti.

Tai bus pasiekta atliekant keletą konkrečių darbų, kurių svarbiausi yra:
1) geo-IRT rinkos potencialo įvertinimas mažosioms ir vidutinėms įmonėms INSPIRE atžvilgiu;
2) mokymo paketai, naudojami per elektroninio mokymo platformą, skirti mokyti specialistus valdyti aplinkos skaitmeninį turinį pagal INSPIRE direktyvą;
3) visos Europos aplinkos skaitmeninio turinio valdymo Geros praktikos katalogas;
4) informaciniai renginiai kiekvienoje iš 12 dalyvaujančių valstybių, skirti rezultatų pateikimui nacionaliniu ir vietiniu lygiu;
5) MVĮ ir kitų suinteresuotų institucijų tinklas, siekiantis sumažinti atotrūkį tarp INSPIRE aplinkos skaitmeninių duomenų paklausos ir pramoninių geo-IRT sprendimų pasiūlos, skatinantis, remiantis ir palengvinantis MVĮ dalyvavimą;
6) verslo modelis, turintis sudaryti sąlygas, kad jau esančių ir naujų Europos geo-IRT mažųjų ir vidutinių įmonių technologinės INSPIRE įgyvendinimo proceso naujovės duotų ekonominę vertę;
7) duomenų apie Europos geo-IRT mažąsias ir vidutines įmones bazė, naudinga planuojant MVĮ konkurenciją Europoje ir tvarkant verslo analitikos tyrimus;
8) bendrosios žinios apie sąveikos svarbą, apie Europos sąveikumo strategiją/Europos sąveikumo sistemą (angl. EIS/EIF - European Interoperability Strategy/European Interoperability Framework) ir apie Europos viešojo administravimo institucijų sąveikos sprendimų programos (EC ISA) svarbius rezultatus.

Projektas „smeSpire" bus pristatytas INSPIRE 2012 konferencijoje, kuri vyks Stambule birželio 23-27 dienomis, specialiame seminare „Ar MVĮ yra pasiruošusios panaudoti INSPIRE naudą?". Šiame seminare keletas MVĮ (tai pat ir nedalyvaujančios projekte „smeSpire" kaip partneriai) papasakos savo sėkmės istorijas.

Smulkesnę projekto informaciją ir atnaujinimus rasite Projektuose  ir www.smespire.eu.


© 2002-2014 UAB „Aerogeodezijos institutas".