Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/agi/domains/agi.lt/public_html/_tvs_system_core_/includes/errors.php on line 13 Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/agi/domains/agi.lt/public_html/_tvs_system_core_/includes/errors.php on line 275  Romualdo Girkaus biografija - agi.lt
Lietuviškai/English

Apie mus


Naujienos

Trumpa istorinė apžvalga

Struktūra

Kokybės politika

Vykdomi projektai

Veiklos rezultatai

Viešieji pirkimai

Užsakovai ir partneriai

Ypatingi laimėjimai

Dalijimasis patirtimi

Žemėlapių parduotuvė

Kaip mus rastiPramonės pr. 13
LT-51327 Kaunas
Tel. (8-37) 451504
Faks. (8-37) 451497
El.p. info@agi.lt

Romualdo Girkaus biografija

Romualdas Girkus

Romualdas Girkus gimė 1940 metų vasario 29 d. Kėdainiuose, o jo vaikystė prabėgo Anykščiuose, kur ir pradėjo mokytis, tačiau vidurinę mokyklą 1957 metais baigė Plungėje. Į Kauno politechnikos institutą įstojo 1957 m., o 1962 m., gavęs geodezininko inžinieriaus diplomą, pradėjo dirbti TSRS Visasąjunginės kontoros ,,Selchozaerosjomka‘‘ Vakarų aerogeodezinėje įmonėje, kuri buvo įsikūrusi Kaune. Pradėjęs dirbti inžinieriumi, Jubiliatas dėl savo gerų profesinių savybių greit kopė profesinės karjeros laiptais, tapdamas partijos/grupės vadovu, o vėliau techninės kontrolės skyriaus viršininku. Visasąjunginę kontorą pertvarkius į Sąjunginį žemės ūkio aerofotogeodezinių tyrinėjimų institutą (VISCHAGI), R.Girkus tapo šio instituto Vakarų filialo techninio skyriaus viršininku. Techninis skyrius rengė ir diegė į gamybą naujas technologijas, ruošė vykdomų darbų techninius projektus, priiminėjo aerofotografavimo padalinių atliktą aerofotografinę nuotrauką, vykdė atliekamų geodezinių, fotogrametrinių ir kartografinių darbų priežiūrą, kontrolę ir priėmimą, kaupė ir tvarkė techninį archyvą, pateikdavo vertinti TSRS Vyriausiosios Geodezijos ir Kartografijos valdybos Minsko ir Rygos Valstybinės Geodezinės ir kartografinės priežiūros inspekcijų sudarytoms komisijoms pagamintus Kauno filiale M 1:10 000 fotoplanus, kurie turėdavo atitikti griežtus reikalavimus, keliamus topografinių žemėlapių sudarymui. R.Girkui taip pat teko dalyvauti tokių komisijų darbe ir lankytis beveik visuose VISCHAGI filialuose, tokiu būdu susipažįstant su gamyboje naudojamomis naujovėmis ir gerai suvokiant atliekamus darbus. 1991 m. Jubiliatas tapo Vakarų filialo vyriausiuoju inžinieriumi, o 1992 metais filialą pertvarkius į Lietuvos Respublikai pavaldų Valstybinį aerofotogeodezijos institutą, trejiems metams tapo jo vyriausiuoju inžinieriumi. Valstybinį aerofotogeodezijos institutą reorganizavus į UAB „Aerogeodezijos institutas", R.Girkus dar dešimtmetį vadovavo techniniam skyriui. Optimizuojant įstaigos struktūrą, techninį skyrius įtrauktas į Komercijos centrą, o R.Girkus tapo vyriausiuoju specialistu, atsakingu už geodezinį, fotogrametrinį ir kartografinį paveldą. Tuo pat metu keletą semestrų jis dėstė kartografiją Vilniaus Gedimino technikos universitete ir Lietuvos žemės ūkio universitete.

Žmona Zita - žemėtvarkininkė, Aerogeodezijos institute dirbusi Kartografijos skyriaus grupės vadove, sūnūs Vaidotas ir Liutauras nepasirinko tėvų profesijos. Šeimos laisvalaikis siejamas su baidare, paskutinis įsimintinas žygis vyko 2007 m. vasarą, kai Jubiliatas kartu su žmona Zita dalyvavo ekspedicijoje Nerimi, po 100 metų pakartojant grafo K.Tiškevičiaus maršrutą.

Jau daug metų Jubiliatas nesiskiria su fotoaparatu, todėl jo archyve yra sukaupta daug vertingų ir retų fotografijų. Jis dažnas Lietuvos archyvų, bibliotekų ir muziejų lankytojas, kur renka informaciją savo publikacijoms. R.Girkaus pastangomis Aerogeodezijos institute yra įsteigta ir prižiūrima geodezijos, fotogrametrijos ir kartografijos ekspozicija, kurioje svarbią vietą užima žymaus tarpukario Lietuvos geodezininko prof. Jono Deksnio archyvo dalis bei doc. Antano Ražinsko sukaupta medžiaga.
R.Girkus yra parengęs daug mokslinių ir mokslo populiarinimo publikacijų kartografine tematika, išspausdintų žurnaluose „Geodezija ir kartografija" (24 straipsniai), „Vandens ūkio inžinerija" (2 straipsniai), „Žiemgala" (2 straipsniai), ,,Žemėtvarka ir melioracija/Žemėtvarka ir hidrotechnika ‘‘ (10 straipsnių). Pavieniai straipsniai taip pat spausdinti leidiniuose: ,,Kauno istorijos metraštis‘‘, ,,Karo archyvas‘‘ (Karo akademijos tęstinis leidinys), ,,Matavimų inžinerija ir GIS‘‘ (Kauno kolegijos straipsnių rinkinys). Šie straipsniai yra pripažinti vertingais Lietuvos istorijai ir įtraukti į Lietuvos istorijos instituto tęstinį leidinį ,,Lietuvos istorijos bibliografija‘‘ (už 1998, 1999, 2000 metus).
R.Girkus yra Lietuvos Nacionalinio muziejaus leidinio ,,Lietuva žemėlapiuose‘‘, išleisto 2002 metais, leidybinės grupės talkininkas, taip pat Lietuvos Užsienio Reikalų ministerijos reprezentacinio leidinio ,,Lietuvos sienos. Tūkstantmečio istorija‘‘, išleisto 2010 metais leidykloje „Baltos lankos", iliustracijų pateikėjas ir konsultantas. Būtina akcentuoti, kad R.Girkaus atrinkti žemėlapiai sudaro didžiąją minėto leidinio apimties dalį.

Su profesijos ir pomėgių kolegomis R.Girkus jau yra išleidęs tris skaitmeninius diskus kartografine tematika: ,,Topografiniai žemėlapiai Lietuvos teritorijai‘‘ (2007m.), ,,Tarpukario Lietuvos topografiniai žemėlapiai‘‘ (2009m.) ir ,,XX a. pirmos pusės Lietuvos žemėlapiai‘‘ (2010m.), o artimiausiu metu planuoja išleisti skaitmeninį diską ,,Kauno miesto topografija‘‘.

   

 

 


© 2002-2014 UAB „Aerogeodezijos institutas".